BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU


Yüksekokulumuz, 26 Şubat 2010 tarih ve 27505 sayılı resmi gazetede yayınlanan 2010/103 sayılı Bakanlar Kurulu’nca rektörlüğe bağlı olarak kurulmuştur. Üniversitemizin teklifi ve Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 07/04/ 2010 tarihli onayı ile Yüksekokulumuz bünyesinde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği, Antrenörlük Eğitimi ve Rekreasyon Bölümlerinin açılması uygun görülmüştür.   

Bu duyuru bir daha gösterme